Välkommen till Bulder

Vi söker efter återförsäljare, kontakta oss för mer information!

Bulder kaminer är extremt effektiva och värmer upp ditt utrymme snabbt.

  • Korta uppvärmningstider
  • Stor effekt med snabb värmefördelning
  • Skön värme i ditt hem
  • Stor brännkammare
  • Nästintill fullständig vedförbränning
  • Bulder finns i sex olika storlekar (6-60 kW)

Vilka är fördelarna med vedeldade kaminer ?

Du sparar ström, sänker dina energikostnader och skonar miljön!
Uppvärmning med ved och pellets är nämligen koldioxid(CO2)-neutralt! Alla träd och växter behöver koldioxid (CO2) för att växa. Vid förbränning avger trä endast så mycket koldioxid som det tidigare lagrat under dess tid som träd. Vid förbränning av veden absorberar andra träd och växter åter igen koldioxiden som frigörs.