Information

Kaminerna är CE märkta och godkända enligt SS-EN 13240.

Bulder varmluftskaminen, utvecklad av kanadensiska skogshuggare, garanterar: hög värmekapacitet, god värmecirkulation, lång brinn- och glödtid. Värmaren är baserad på förbränning av bränsle i den nedre delen av två kammarugnen.  Under eldningen värms luften i rören upp och tack vare konvektionsprincipen stiger den varma luften upp och kall luft strömmar in i rören nerifrån och värms upp, ut kommer luft som är ca 60-80 C. Bulder kaminen består av två kammare, luftkanaler, varmluftsspjäll och friskluftsspjäll. Friskluft kommer in i nederdelen av kanalerna och värmer jämnt upp kanalerna och blåser ut från ovansidan till utrymmet. Normalt sett är fluktuationer av temperaturen i utrymmet stort, men genom Bulder kaminens teknik så säkerställer man luftcirkulationen. Tack vare detta kretslopp så sprids värmen jämt och snabbt över hela rummet, även intilliggande utrymmen.

bulder-flow

Bulder
kaminer kan användas för både uppvärmning av bostäder och industrilokaler. Värmen blir jämnt fördelad över utrymmet utan någon hjälp av en fläkt. Användningsområdet är mycket bred: fritidshus, lagerlokaler, garage, butiker, byggnader, osv. luftutrymmen upp till 2000 M3. Bulder 00 den minsta kaminen har en kapacitet på 4,5 m3 varmluft per minut. Bulder kaminer kan användas parallellt med andra typer av värmare.

Gaserna som inte förbränns i den nedre kammaren stiger upp och förbränns helt i den övre kammaren. Denna konstruktion säkerställer en effektiv användning av bränslet i kaminen (förbränningsgrad 75%). Bulder är tillverkad av hög kvalitets pannstål, vilket säkerställer livslängden av kaminen (minst 15 år). Reglage för luftflöde är placerat innanför luckan. När kaminen är full med ved körs den i över 8 timmar. Stor lucka och förbränningskammare gör arbetet lättare och gör det möjligt att använda större vedklabbar. Bulder kaminer’s bränsleanvändning är mycket sparsammare än traditionella kaminer.